Zaczynamy serię postów ze słówkami księgowymi po angielsku. Dziś na księgowych fiszkach fundamenty i podstawy – składniki bilansu po angielsku – proste wyrażenia, które każdy finansista powinien znać.

Czym są fiszki? Tradycyjnie są to karteczki, na których jest podane słowo wraz z tłumaczeniem.

Czemu są pomocne w nauce języka? Po pierwsze, w ten sposób można się uczyć słówek grupując je tematycznie. Po drugie, forma karteczek jest bardziej przystępna wizualnie i angażuje do nauki więcej zmysłów.

Dlatego nauka z użyciem fiszek jest uważana za jedną z prostszych metod nauki słówek. Klikaj na strzałki na obrazkach i ucz się na bieżąco:

W tym zestawie znajdziesz takie wyrażenia jak:

– aktywa trwałe

– aktywa obrotowe

– należności

– zobowiązania

– zobowiązania krótkoterminowe

– zobowiązania długoterminowe

– zysk

– strata

– wartości niematerialne i prawne

– środki trwałe

– produkcja w toku

– środki trwałe w budowie